MERCU FIKIR SDN. BHD.

Mercu Fikir Sdn. Bhd. (Mercu Fikir) adalah sebuah syarikat 100% milik penuh Bumiputera kelas sederhana yang terlibat secara aktif dalam bidang perladangan dan teknologi hijau. Kumpulan ini mempunyai nilai aset bersih yang mencecah jumlah RM 35 juta ketika ini.

PERNIAGAAN KAMI

TEKNIK PEDOMAN
SDN. BHD.

Teknik Pedoman Sdn. Bhd. (TPSB) adalah salah satu syarikat perladangan kelapa sawit bersaiz sederhana di Perak. Diperbadankan sebagai sebuah syarikat Sendirian Berhad pada 25 April 1995,

Mercu Fikir mempunyai pegangan sebanyak 60% di dalam Teknik Pedoman Sdn. Bhd.

MERCU RE SOLUTION
SDN. BHD.

Mercu RE Solution Sdn. Bhd. (Mercu RE Solution) adalah syarikat milik penuh Bumiputera yang ditubukan untuk memberi tumpuan khusus kepada pembangunan industri Tenaga Boleh Diperbarhui (Renewable Energy) dan Tenaga Lestari (Sutainable Energy).

Mercu Fikir mempunyai pegangan sebanyak 70% di dalam Mercu RE Solution Sdn. Bhd.

NILAM SEKITAR
SDN. BHD.

Nilam Sekitar Sdn. Bhd. (NSSB) adalah syarikat milik penuh Bumiputera yang ditubukan untuk memberi tumpuan khusus kepada pengumpulan dan pengutipan sisa domestik yang lebih efektif dan berkesan dalam pengurusan sisa pepejal. NSSB adalah syarikat usahasama strategik di antara Mercu Fikir Sdn. Bhd. dan Seri Setia Cahaya Sdn. Bhd.

Mercu Fikir mempunyai pegangan sebanyak 70% di dalam Nilam Sekitar Sdn. Bhd.